Subsidiecoordinator

BBC2014 werkt aan plankostenlening om vooral starters op weg te helpen

De verkiezingsprogramma’s stonden er bol van, bouwen, bouwen en dan vooral voor starters en ouderen. Dat zorgt immers voor een gezonde doorstroming binnen onze gemeenschap en leefbaarheid in onze dorpen. Maar wie had eind vorig jaar bij het vaststellen van de woonvisie kunnen voorspellen dat de wereld er plots heel anders uit zou zien?

Stijgende rente, energieprijsen, inflatie en bouwkosten

Met een extreem stijgende rente, stijgende energieprijzen, inflatie en stijgende bouwkosten lijkt het haast onmogelijk te worden om aan de woonvisie te kunnen voldoen. Een situatie waar de gemeente weinig invloed op kan hebben.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Mede daarom vraagt BBC2014 nadrukkelijk meer aandacht te vestigen op het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Misschien niet het Ei van Columbus, maar voor menig starter wel een strohalm om te kunnen bouwen. Om CPO’s in onze gemeente verder te kunnen ontwikkelen is er niet alleen aandacht nodig voor het beschikbaar hebben van locaties of een gebouw, maar zeker ook welke actieve rol de gemeente hierin kan vervullen.

Hierop kan en moet de gemeente meer acteren, faciliteren en de krachten van diverse initiatieven bundelen. Maak het inzichtelijk en zorg er voor dat uitvoeringsprocessen in alle dorpen hetzelfde zijn. Het wiel hoeft zo niet telkens opnieuw te worden uitgevonden en voer als gemeente vooral een strakke regie. Zo mogelijk met een vaste procesbegeleider voor de gehele gemeente met voldoende instrumentarium om uitdagingen op te lossen en CPO daadwerkelijk mogelijk te maken. Ondersteuning is simpelweg gewenst!

Plankostenlening

CPO’s zijn voor BBC2014 een belangrijk middel om de woondoelen voor starters te realiseren. Een eerlijke kans voor starters, daar gingen we prat op in de verkiezingen en daar willen we serieus werk van maken. Daarom wil de partij dat alle aanloopkosten voor CPO-deelnemers worden ondervangen en BBC2014 denkt hierbij aan een ‘revolving’ plankostenlening.

Het betreft een lening voor alle kosten die worden gemaakt tot het moment dat de bouw van start gaat. Naast kosten voor procesbegeleiding ook schetsen, bouwtekeningen, bodemonderzoek en wijzigingen van bestemmingsplannen. De huidige provinciale subsidieregeling is wat ons betreft niet toereikend om starters in deze uitdagende marktomstandigheden een serieuze kans op een woning te bieden. Op dit moment staan er in onze dorpen CPO’s in de startblokken, maar het startschot ontbreekt vooralsnog en de tijd lijkt te dringen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.