Noodfonds energie

Motie “Noodfonds Energie” van BBC2014 krijgt vrijwel unanieme steun.

Sportclubs, dorpshuizen en zwembaden krijgen komend halfjaar compensatie voor de hoge energieprijzen.

De sportsector, dorpshuizen en zwembaden in de gemeente Coevorden kunnen in ieder geval van november 2022 tot en met april 2023 rekenen op een compensatie van de tariefsverhogingen voor energie.

Een motie ingediend door BBC2014 kreeg gisteravond tijdens de begrotingsvergadering vrijwel unanieme steun .

“Dat noodfonds is ook echt nodig”, benadrukte Erik Holties (BBC2014). “De energiekosten van clubs zullen naar schatting verdrievoudigen en in sommige situaties zelfs nog meer. Laagdrempelige sport- en maatschappelijke voorzieningen moeten we in deze uitzonderlijke omstandigheden juist overeind houden. Clubs hebben het al lastig genoeg, het is kommer en kwel en de gemeente moet op zeer korte termijn te hulp schieten.”

Erik Holties was blij met een vrijwel raadsbrede steun voor de motie, die clubs, zwembaden en dorpshuizen in ieder geval voor het komend halfjaar lucht verschaft. Hij wees er verder op dat clubs doen wat ze kunnen, maar alle zeilen moeten bijzetten om de sport betaalbaar te houden. “Met het instellen van dit noodfonds blijven de exploitatielasten in ieder geval binnen de perken, de verenigingsactiviteiten gewaarborgd en lijken forse contributieverhogingen afgewend. Sport en ontspanning moet hoe dan ook laagdrempelig blijven. Tijdens de afgelopen coronaperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is dat we samen kunnen sporten, dat de sociale contacten overeind blijven. Dat is ons heel veel waard.”Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.