Sluitende begroting

Coevorden : sluitende begroting in onzekere tijden

Het college van de gemeente Coevorden presenteerde opnieuw een sluitende begroting. Een mooi resultaat en de terechte complimenten voor wethouder Steven Stegen (BBC2014) en de ambtelijke organisatie, dat zeker!

Een sluitende begroting die helaas in schril contrast staat met de maatschappelijke omstandigheden in een bijzonder onzekere tijd, waarbij inwoners de crisis dagelijks voelen, vooral op financieel vlak met hoge inflatie, duurdere boodschappen en torenhoge energierekeningen.

Behoudende koers

Onzekerheid betekent voor college en raad varen in de mist en dat doe je met het Coevorder kompas dat soms verder gaat dan de begrotingsregels. We weten niet welke blijvende invloed de huidige omstandigheden zullen hebben. Daarom ondersteunen we het college om zorgvuldig en behoudend te begroten. Zonder dat er sprake is van enorme  lastenverzwaring voor onze inwoners. Met een minimale verhoging van OZB van slechts 2 à 3 % doen we het in Coevorden gewoon heel erg netjes.

Eerlijke verhaal

Het eerlijke verhaal is wel of we dit ook op lange termijn zo kunnen volhouden…… want weinig of niets valt te voorspellen, maar voor nu doet Coevorden even niet mee met de lastenverzwaringen die in veel gemeenten wel degelijk aan de orde zijn.

Laten we hoe dan ook alert blijven.. de gemeente Coevorden heeft bovendien ook zelf met de oplopende prijzen te maken. Alleen al voor de energierekening moet komend jaar naar verwachting 1 miljoen extra op tafel worden gelegd.

Sociaal blijven

Over het Sociaal Domein kunnen we kort zijn : we willen sociaal blijven, maar we moeten wel stappen zetten naar nog meer samenhangende hulp en ondersteuning dicht bij huis, die ook aansluit op wat onze inwoners zelf kunnen en nodig hebben. Om de kosten beheersbaar te houden moeten we kritisch blijven kijken wat een cliënt nodig heeft en ook weten wanneer ‘goed’ goed genoeg is’.

Verder moeten we In de begeleiding ook efficiency in het oog houden : van relatief zware en dure ondersteuning naar lichtere vormen van hulp waar dat kan. Dat geldt ook voor de jeugdzorg.

Ook willen we de ontmoetingsfunctie van dorpshuizen versterken voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden om zo eenzaamheid te voorkomen.

Schuldenaanpak en armoedebestrijding

Schuldenaanpak en armoedebestrijding zijn actueler dan ooit te voren en die vragen om extra sturing. De kern van de strategie moet zijn ‘op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden’.  We moeten kijken wat we nog meer kunnen doen om deze problemen vroegtijdig op te sporen en daarop te acteren.

Agrarische sector

De agrarische sector staat het water tot aan de lippen. De boeren zijn onderhand murw geslagen door tal van doemscenario’s, studies, proefballonnetjes en kleurplaten, die ook de afgelopen periode over de boerengezinnen zijn neergedaald.

Het raakt ons dat de agrarische sector bij sommigen wordt weggezet als een sector die ‘niet wil en niet deugt’. BBC2014 kijkt met grote bewondering naar ‘onze boeren. En draagt de landelijke en provinciale politiek op om met realistische, toekomstgerichte oplossingen te komen en te kiezen voor een land waarin de boeren de grond en ruimte krijgen die ze verdienen met ook een eerlijke kans op ondernemerschap voor onze nieuwe generaties. We kunnen niet zonder boeren !

De wolf

En dan is er nog de wolf….voor sommigen echt een ware nachtmerrie. Ook in onze gemeente zijn de wolven opgedoken en houden de gemoederen bezig. Voor BBC2014 is het onacceptabel dat wolven inmiddels al meerdere keren en op grote schaal landbouwhuisdieren aanvallen en hebben gedood. We accepteren niet dat de dieren en de veehouders dit leed wordt aangedaan en roepen op om maatregelen te treffen. In een vrijwel raadsbreed gesteunde motie hebben we dit kracht bijgezet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.