Verkeersveiligheid

BBC2014 vraagt adequate maatregelen voor urgente, onveilige knelpunten in het verkeer

BBC2014 heeft tijdens de begrotingsvergadering nogmaals aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige situaties op een aantal wegen en fietspaden in de gemeente Coevorden.

Volgens fractielid Hans Kamps zijn er meerdere wegen, fietspaden, obstakels en verkeerspunten die door inwoners en belangenorganisaties als zeer onveilig worden ervaren. Langer uitstel is onverantwoord. Om sommige trajecten zijn er daarom al op korte termijn aanpassingen nodig om de verkeersveiligheid in de dorpen en stad te waarborgen

BBC2014 verwacht van het college – nog voor de presentatie van het mobiliteitsplan medio 2023 – een voortgangsrapportage van de meest urgente, onveilige knelpunten in het verkeer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.