Sigrid’s garden opent deuren…

Sigrid’s Garden opent deuren in De Burcht; Inloophuis voor Dementie volgt binnen afzienbare termijn: “In het inloophuis kan men terecht voor lotgenotencontact in een huiselijke omgeving”

Afgelopen week opende Sigrid’s Garden de deuren in het karakteristieke pand aan de Meindert van der Thijnensingel 4 in Coevorden. Binnen afzienbare termijn neemt ook “Hoofdzaak” op de dinsdagmiddag intrek in het pand. Dat is een Inloophuis voor Dementie waar inwoners informatie kunnen ophalen en in gesprek kunnen gaan over geheugenproblemen.

BBC2014-raadslid Mickey Stern-Du Chatinier, die zelf jarenlang vrijwilliger van Sigrids Garden in Emmen is geweest, heeft zich sterk gemaakt voor het inloophuis in Coevorden. “Onze partij wil het lotgenotencontact van harte ondersteunen en stimuleren. Ervaringen uitwisselen met lotgenoten kan erg waardevol zijn. In het inloophuis kan men terecht voor lotgenotencontact in een huiselijke omgeving. Men kan binnenlopen om bij een kopje koffie of thee het verhaal te doen, of meedoen aan ontspannende of creatieve activiteiten. Dat is heel waardevol”, zegt Mickey, die ook blij is dat op korte termijn in hetzelfde pand een Inloophuis voor Dementie komt.

‘De Burcht’ was tot dusverre in gebruik als dagbestedingsplek voor cliënten van Saxenburgh, maar het pand bood voldoende ruimte om activiteiten toe te voegen. 

Sigrid’s Garden is een centrum voor leven met en na kanker. De centra hebben met meer dan tachtig locaties een landelijke dekking en zijn zonder afspraak en zonder doorverwijzing te bezoeken. Als inloophuis biedt Sigrid’s Garden ondersteuning aan mensen die zijn geraakt door kanker. Het is een veilige plek waar kankerpatiënten tijdens of na hun behandeling terechtkunnen voor een luisterend oor.

De locatie in Coevorden is elke donderdag geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar via 06-27538770.  U kunt meer informatie vinden op www.sigrids-garden.nl

“Hoofdzaak”: Inloophuis voor Dementie

Binnenkort start op de dinsdagmiddag ook “Hoofdzaak” in De Burcht. De bespreking van de plannen voor het inrichten van dit inloophuis voor thuiswonende ouderen met dementie, hun partner en familieleden, in het stadscentrum van Coevorden waren al langere tijd gaande.

In het najaar van 2018 ondertekende de gemeente Coevorden het  convenant “Dementievriendelijk Drenthe.” In een dementievriendelijke gemeente voelen mensen met dementie en hun naasten zich gezien en gesteund. Inwoners, bedrijven, verenigingen en natuurlijk de gemeente Coevorden: iedereen in onze gemeente draagt een steentje bij.

Een vrijwilligersorganisatie onder leiding van Gerard Hofstee en Martha Lucas geeft in Coevorden al jarenlang met veel toewijding invulling aan het Alzheimer Café, maar de behoefte aan een inloophuis groeide. Een ontmoetingsplek waar ervaringen, advies en informatie over zorg en ondersteuning met elkaar kan worden gedeeld. 

In de fase voor de diagnose Alzheimer maken mensen zich volgens Gerard Hofstee vaak veel zorgen. “Ze merken dat ze dingen vergeten. Of een partner of familielid ziet dat hun gedrag verandert. In deze periode speelt vooral het niet-pluis-gevoel: er klopt iets niet maar ze kunnen of willen daar nog niet de vinger op leggen. Die terugkerende veranderingen duiden soms op beginnende dementie, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Daarom is het belangrijk om erover te praten en informatie in te winnen. Dat kan straks in het Inloophuis.”

In Nederland lijden bijna 300.000 mensen aan een vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal oplopen naar een half miljoen, volgens cijfers van Alzheimer Nederland. 70 procent woont thuis en wordt verzorgd door familie en mantelzorgers. “Organiseren van activiteiten is belangrijk, maar ‘de kwaliteit en toegankelijkheid is sinds de decentralisatie enorm achteruit gegaan. Het inloophuis sluit aan bij de participatiesamenleving. Alles is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. We zijn ontzettend blij dat we binnenkort invulling kunnen geven aan het Inloophuis”, aldus Gerard Hofstee.

De nieuwe plek van Sigrid’s Garden en Hoofdzaak aan de Meindert van der Thijnensingel 4  is genoemd naar de grondlegger van Stichting Zwichelaar, de familie Zwichelaar.

Kasper Zwichelaar, overleed in 1999. De stichting beheert een fonds dat ten goede komt aan het welbevinden van ouderen en het bevorderen daarvan. De huisvesting van de voorzieningen in dit pand worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de stichting.

Bij de foto : Stichting Doorkomst Roparun Coevorden overhandigde vorige week bij de opening van de locatie van Sigrid’s Garden in Coevorden – in het bijzijn van burgemeester Renze Bergsma – een cheque van € 5000. Het geld wordt gebruikt om te kunnen starten met allerlei mooie activiteiten in het inloophuis voor lotgenotencontact. (Foto: Gemeente Coevorden)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.