Eric en Bjorn Slotboom op weg naar Stroe 2022

De veestapel bijna halveren? Echt niet!

Eric en Marielle Slotboom zijn strijdvaardig: “De veestapel bijna halveren? Echt niet!”

Verplaatsen of beëindigen. Toekomstscenario’s waar Eric en Marielle Slotboom voorlopig niet aan willen denken. Ze willen alles op alles zetten om hun melkveebedrijf aan de Broekstukkenweg in Zweeloo, 250 melkkoeien, 166 stuks jongvee en 114 hectare grond voor voerderproductie, voort te zetten.

Enorme bedreiging

De Slotboom’s schuiven niet onder stoelen of banken dat er met de stikstofplannen van de regering een enorme bedreiging op de loer ligt. Hun boerenbedrijf ligt dicht bij het Sleenerzand en als de reductieplannen van de regering niet worden gewijzigd, dan is boeren aan de Broekstukkenweg bijna onmogelijk geworden. Daar moet de stikstofuitstoot met ongeveer 50 procent omlaag. “De veestapel halveren? Echt niet!”, klinken Eric en Marielle strijdvaardig.

Gooien het bijltje er niet bij neer

Zover is het ook nog lang niet en het boerengezin peinst er niet over om het bijltje erbij neer te gooien. Eric en Marielle hopen er samen met hun kinderen Lieke (19), Anouk (17) en Bjorn (12) op dat de voorgestelde maatregelen in goed overleg met de provincie Drenthe worden aangepast. “De plannen die op 10 juni j.l. door de regering zijn gepresenteerd hebben een vernietigende uitwerking op de toekomst van de veehouderij en van de boeren. En het ergste is nog dat de voorgestelde maatregelen weinig of niets bijdragen aan de doelen waarvoor ze bedoeld zijn”, zegt Eric Slotboom.

Eerst duidelijkheid over effecten

Hij vervolgt: “Als het zo ver komt dat het voortbestaan van de veehouderij op het spel wordt gezet móét over de effecten eerst duidelijkheid komen. Zolang dat er niet is, kun je niet alvast beginnen met het ruimen van de veestapel en het opdoeken van bedrijven. Dat zou een onvergefelijke fout zijn.” Ook Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) heeft een duidelijk signaal afgegeven. De partij is van mening dat boerenbedrijven in de eerste plaats  ‘veel respect’ verdienen voor het produceren van voedsel en het onderhouden van natuur.

Al eerder grote uitdagingen

Eric en Mariëlle zijn geboren en getogen in de Achterhoek en stonden ruim negen jaar geleden ook al voor grote uitdagingen. Hun boerderij in Eibergen moest destijds plaatsmaken voor de nieuwe N18, een verkeerstraject in de Achterhoek. Ze oriënteerden zich in Drenthe. In het buitengebied van Zweeloo koos het gezin nieuwe domicilie. In die jaren werd nog met geen woord gerept over de schadelijke gevolgen van stikstof. Het bedrijf zat in een landbouwontwikkelingsgebied met voldoende kansen om uit te breiden. “We hadden nooit verwacht dat het tij zo rigoureus zou keren en dat we zouden teruggaan naar het tijdperk van Ot en Sien.” 

Grillig

Regeren is vooruitzien, maar tegen dit onvoorspelbare beleid is volgens Slotboom geen kruid gewassen. “Zijn we ons er met elkaar wel goed van bewust dat het naast stikstof ook nog over voedselproductie gaat. De vanzelfsprekendheid voor altijd voldoende en veilig voedsel wordt door iedereen kennelijk als normaal gevonden.”

Bij de foto : Eric en Bjorn Slotboom uit Zweeloo waren op 22 juni aanwezig bij het boerenprotest in het Gelderse Stroe. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.