Mantelzorgmiddag 2023

BBC2014 enthousiast over mantelzorgmiddag in Coevorden

BBC2014 enthousiast over mantelzorgmiddag in Coevorden: “Mantelzorger, je bent een kanjer!”

De raadsleden Theo Vinke en Mickey Stern van BBC2014 hebben afgelopen week bij de mantelzorgmiddag in de Hofpoort in Coevorden hun grote waardering uitgesproken voor de inzet van mantelzorgers. De bijeenkomst, op digitale wijze geopend door wethouder Joop Slomp, werd georganiseerd door het Mantelzorg steunpunt van Maatschappelijk Werk Coevorden (MWC).

Op de jaarlijkse ‘Dag van de mantelzorg’ staat de mantelzorger centraal. Ook in de gemeente Coevorden wordt hier jaarlijks op en rond 10 november volop aandacht aangegeven. Het steunpunt van MWC heeft er dit jaar voor gekozen om meerdere activiteiten in deze week te organiseren.

Het doel is de mantelzorgers een gezellige middag te geven. Lotgenotencontact met elkaar en muzikaal opgeluisterd door The Cherries. Al met al een vrolijke middag met heerlijke high tea hapjes van de Heeren van Coevorden.

Initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan

BBC2014 is voortdurend bezig met ontwikkelen van initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten te geven. We stellen ons regelmatig de vraag ‘leven we wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?   

BBC2014 wil dan ook de komende periode investeren in de bestrijding van eenzaamheid en diverse projecten en regelingen ondersteunen die (indirect) ondersteunend zijn aan mantelzorgers.

In het Programma Langer Thuis wordt gewerkt aan een bewustwordingscampagne mantelzorg en het stimuleren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Voor BBC2014 is het belangrijk dat de (over)belasting van mantelzorgers wordt gemeten en er voldoende aandacht is voor de gevolgen.

In de gehandicaptenzorg en complexe zorg wil BBC2014 werken aan het ontzorgen van naasten die vaak langdurig voor een familielid zorgen.

BBC2014 is ook een warm pleitbezorger voor laagdrempelige inloopmomenten bij dorpshuizen en wijkgebouwen, zoals de partij afgelopen week ook al opperde tijdens de begrotingsbehandeling.

Foto: eigen foto.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.