Oebel Ubels jan2022Oebel Ubels
“Eerlijk en betrouwbaar. Dat moet de grondhouding zijn, een mentaliteit.” Oebel Ubels (67) legt de nadruk op integer handelen. Vasthouden aan normen en waarden. Eerlijk en betrouwbaar. Dat moet volgens Ubels de grondhouding zijn, een mentaliteit. Voor de oud-politieagent is het belangrijk dat hij zich thuis kan voelen bij een partij of organisatie. “Dat gevoel heb ik bij BBC2014. De leden van deze partij weten het beste wat er speelt in hun leefomgeving en onder de inwoners, ze spreken dezelfde taal. Verder heb ik ontdekt dat BBC2014 een daadkrachtige no-nonsense partij is, met een evenwichtig programma voor dorpen en stad!”