Ton Soppe, Coevorden

Ton Soppe (60): “De klus is nooit af”

Vanaf de oprichting is Ton Soppe betrokken bij BBC2014. De eerste jaren als bestuurslid en de laatste vier jaar als raadslid. Ton heeft zich wederom beschikbaar gesteld voor een nieuwe raadsperiode omdat de klus nooit af is. “De rol van volksvertegenwoordiger spreekt mij ook het meest aan.“

Veel werk verzet

De afgelopen raadsperiode is er volgens Ton veel werk verzet. Door de gemeenteraad, de griffie, de ambtelijke organisatie en door het college. Daarbij was de input van de inwoners van de dorpen en de stad van onschatbare waarde. “We hebben met elkaar hard gewerkt aan de versterking van de lokale democratie. Hierdoor hebben we de Coevorder samenleving opnieuw in beweging gekregen. Natuurlijk waren er onderlinge verschillen, maar die zijn dikwijls overbrugd.”

Duurzaamheid

Binnen de fractie lag het complexe verschijnsel ‘duurzaamheid’ vier jaar lang op het bordje van Ton. Complex omdat er zoveel onder valt: biodiversiteit, maatregelen om klimaatveranderingen op te vangen, zonnepanelen, energietransitie, laadpalen voor elektrische auto’s, duurzame bouwinitiatieven, het verduurzamen van gebouwen van de gemeente… Probeer dat maar eens te rangschikken…

“We zijn wél in beweging gekomen”

De raad, het college én de samenleving: inwoners en belangengroeperingen willen inmiddels meedoen met de uitvoering van duurzaamheid. “Er is nog een lange weg te gaan om te zorgen voor een duurzame samenleving, ook voor de generaties na ons. Maar we mogen wel degelijk onze knopen tellen.”

Modernisering van de binnenstad van Coevorden

De modernisering van de binnenstad van Coevorden is ook zo’n omvangrijk en complex project met grote maatschappelijke betekenis voor de inwoners van onze gemeente. “Er zijn vele meningen en opvattingen over de switch van winkel- naar bezoekersstad. Het was niet altijd even makkelijk om recht te doen aan alle wensen. Tegelijkertijd zijn we met elkaar al hard aan de slag met zichtbare resultaten en zien we bovendien dat nieuwe ondernemers zich vestigen in het centrum. Er is weer reuring en dat voelt goed!”

Houtdrogerij Friesland/ HDF recycling

In zijn rol als raadslid vroeg Ton Soppe aandacht voor gezondheidsrisico’s in de omgeving van Houtdrogerij Friesland/ HDF recycling. Bijna vierjaar geleden vestigde HDF zich aan de Marconiweg in Coevorden. Vrijwel direct klaagden bewoners van de woonwijk achter het politiebureau over overlast door houtstof.

Ton Soppe heeft er meerdere keren op aangedrongen dat deze overlast moest worden aangepakt. Mede daardoor heeft de gemeente vorig jaar toegezegd strenger te gaan optreden. “Handhaving zit er bovenop. Onder regie van de gemeente wordt nu orde op zaken gesteld, waarbij geen enkel drukmiddel zal worden geschuwd.’’

Woonwagenkamp Steenwijksmoer

Verder wijst Ton naar de situatie van het woonwagenkamp in Steenwijksmoer. “In de afgelopen bestuursperiode hebben we geprobeerd om de overlast in te dammen en zelfs gekeken of verplaatsing van het woonwagenkamp tot de mogelijkheden behoorde. Helaas is er op dit vlak nog weinig resultaat geboekt. De zaak is complexer dan we op voorhand gedacht hadden. Verplaatsing blijft onze aandacht houden, maar de komende periode gaan we in ieder geval inzetten op handhaving”, zegt Ton, die eind vorig jaar Steenwijksmoer verruilde voor de binnenstad van Coevorden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.