Jan Zwiers: ‘Dalen laat zien wat het kan!’

 

Wethouder Jan Zwiers (BBC2014) was gisteravond in een bomvol dorpshuis De Spinde in zijn nopjes. ‘Dalen kan trots op zichzelf zijn. Het dorp laat zien wat het wil en kan!’ Zwiers refereerde aan de prima presentaties over de uitwerking van de ‘dorpsvisie Dalen’.

Ambities en enthousiasme vormen volgens Zwiers een heel goed fundament om de plannen te realiseren. ‘Het is heel belangrijk om te zien dat veel Dalenaren een steentje bij willen dragen aan de vormgeving van hun dorp. Dat men kiest voor woonkwaliteit en een fijne en uitdagende leefomgeving. Dat is overigens ook voor de andere dorpen en de stad ‘het’ voornaamste uitgangspunt.’

 

Om bij te dragen aan het verwezenlijken van de plannen overhandigde de wethouder symbolisch vanuit het stimuleringsfonds het toegekende dorpsbudget ten bedrage van € 20.000.

De diverse werkgroepen van Dorpsbelangen Dalen presenteerden hun plannen voor de uitvoering van de dorpsvisie.

De werkgroep ‘Wonen in Dalen voor alle leeftijden’ wil een duidelijk beeld krijgen van de woonwensen in Dalen. Daarbij gaat het vooral om jongeren, alleenwonenden en starters op de woningmarkt. De inwoners van Dalen worden uitgenodigd om hun mening en ideeën kenbaar te maken aan de werkgroep. Daarvoor komt nog een ‘marktplaatsavond’.

De werkgroep ‘Duurzaam Dalen’ is bezig met actiepunten zoals mogelijkheden voor de afvoer van hemelwater, ledverlichting en laadpalen voor fietsers en auto’s. Voor de langere termijn wordt contact opgenomen met de gemeente over het beleid op dit terrein en wordt aansluiting gezocht bij andere initiatieven. De werkgroep zoekt nog deskundigen die willen toetreden.

 

 

Trein

De leden van de werkgroep ‘Verkeer, vervoer en veiligheid’ hebben contact gezocht met Arriva om op de hoogte te worden gesteld over de toekomst van de spoorverbinding Zwolle-Emmen en de mogelijke uitbreiding daarvan. De regiodirecteur Oost was op bezoek en was zeer welwillend om de treinen per uur vaker te laten stoppen in Dalen. Daarvoor is echter wel een verdubbeling van het spoor tussen Coevorden en Dalen en bij Emmen-Zuid noodzakelijk.

Fietspad

Daarnaast is gekeken naar de 30-km zone, het fietspad Dalen-Coevorden en de verkeersveiligheid. Wat betreft het fietspad is succes geboekt. Vanaf Dalen richting Coevorden wordt het fietspad aan de linkerzijde verbreed, zodat twee rijbanen ontstaan. Het rechterpad verdwijnt als fietspad en zou mogelijk als wandelpad kunnen worden ingericht.

Er is samenwerking met de verkeerscommissie van de BWB-school om de verkeerssituatie rondom de school en het Doe-Plein goed te regelen. Verder kijkt de werkgroep naar mogelijkheden voor flexibel en kleinschalig vervoer en komt er een onderzoek naar de knelpunten voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Met Gehandicaptenplatform Coevorden wordt onderzocht welke belemmeringen er zijn voor slechtzienden en blinden.

Ook is er de werkgroep ‘Daler Agenda’. Die is bezig met het opzetten van een website voor het hele dorp. Die moet ertoe leiden, dat alle initiatieven in het dorp op elkaar worden afgestemd en zichtbaar worden gemaakt voor alle inwoners. Hiervoor wordt een beroep gedaan op geld uit de gemeentelijke pot ‘Coevorden verbindt’.

Roezemoes

Daarnaast vertelden Johan Scholten en Marthijs Wegdam over de plannen met De Roezemoes. Het pand is straks bestemd voor Stichting Aold Daol’n, de bibliotheek, wonen en een bedrijfje/winkel.

Bijschrift foto: Wethouder Jan Zwiers (BBC2014) reikte het dorpsbudget van 20.000 euro op symbolische wijze uit door het aanbieden van een taart aan voorzitter Harry Lamberts van de Dorpsvereniging Dalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.