Fotograaf Kees Lieben

BBC2014 steunt motie over tweede ronde ‘Frisse start’

De Frisse Start-subsidie voor Coevorder vrijwilligersorganisatie krijgt een vervolg. De subsidie waarmee de organisaties een frisse start konden maken na de lockdownperiode gaat in 2022 op herhaling.

Een eerdere ronde van de subsidie bereikte al vele vrijwilligersclubs uit onze gemeente. Dat waren sportverenigingen, maar ook buurt- en dorpshuizen. Via de gemeente werd het geld van rijk en provincie verdeeld, mede omdat het lastig was om in coronatijd vrijwilligers vast te houden. Sommige vrijwilligers gingen andere dingen doen toen hun vereniging stillag. De subsidie was bedoeld om dat tij te keren.

De reacties waren positief. Daarom wil een meerderheid in de gemeenteraad daarom een tweede ronde. Een voorstel daarvoor werd ingediend door Nina Jasperse van de PvdA en kreeg brede steun van de fractie van BBC2014.

“De continuering van de subsidieregeling Frisse Start blijft – zeker gelet op de huidige ontwikkelingen – van belang en het kan organisaties ook komend jaar weer een steuntje in de rug geven om initiatieven te ontplooien.”

De fractie van BBC2014 staat dan ook achter het doorrollen van De Frisse Start naar 2022. Het is een transparante regeling met een gelijk speelveld voor alle organisaties die aan de voorwaarden van subsidie voldoen. BBC2014 wil de financiering – net als dit jaar  zuiver houden en kosten uit de Frisse Start dekken uit de reeds ontvangen of nog te ontvangen coronasteun van rijk of provincie.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.