BBC2014 schaart zich achter Swaneburg Gasloos, maar twijfel blijft

Bron foto: De Swaneburg

Het kostte de nodige hoofdbrekens, maar de raadsfractie van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) geeft het project ‘Swaneburg Gasloos’ toch het voordeel van de twijfel. De uitkomsten van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek – waar BBC2014, VVD en CDA begin dit jaar op hadden aangedrongen – bleek doorslaggevend.

 

De gemeenteraad besloot dinsdagavond dan ook unaniem om in te stemmen met een subsidie van 150.000 euro. De provincie heeft 140.000 euro toegezegd. Daarnaast gaat De Swaneburg nog ruim twee ton lenen, zodat er een half miljoen beschikbaar is voor het project. De zwem- en sportaccommodatie in Coevorden kan met deze financiële bijdrage zodanig aangepast worden dat het in de toekomst zonder gas kan.

 

Het contrast in de raad rond de besluitvorming over Swaneburg Gasloos was groot. Voor een aantal fracties was het pilotproject al van meet af aan een hamerstuk, maar voor BBC2014 – gesteund door VVD en CDA – was er voldoende reden om het voorzichtigheidsprincipe te hanteren. ‘Het gaat hier over een risicovol én met gemeenschapsgeld gefinancierd project.’

 

De feiten op een rijtje:

 

In januari j.l. werd het raadsvoorstel “Swaneburg Gasloos” aan de raad voorgelegd.

 

BBC2014 heeft er toen samen met de fracties van CDA en VVD met succes op aangedrongen dat er een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek plaats moest vinden. De grootste fractie in de gemeenteraad kon bij de financiële en technische beoordeling van het project Swaneburg Gasloos niet gebruikmaken van ervaringscijfers van referentiepilots.

 

 

In juli werd de uitkomst van het onderzoeksrapport van Syntraal vertrouwelijk met de gemeenteraad gedeeld. Een rapport, waarin een beschouwing over de diverse technieken is gegeven en uiteindelijk door Syntraal een duidelijk advies over is afgegeven.

 

Syntraal ziet op basis van eigen onderzoek geen reden om de gekozen techniek en installatie ter discussie te stellen en ingrijpend te veranderen. Het bureau kan zich vinden in het voorgestelde ontwerp van Swaneburg/Sweco. Wel met de kanttekening dat op een aantal punten nog wat aan het plan gesleuteld moet worden. Adviezen waarvan wij de wethouder Brink hebben gevraagd deze mee te nemen in de uiteindelijke uitvoering van het project.

 

Ondanks de positieve bevindingen van Syntraal heeft de raadsfractie tijdens het zomerreces ook eigen onderzoek gedaan. We zijn de diepte ingedoken en onder meer op werkbezoek geweest bij zwembaden in de gemeente Tynaarlo. We zijn geen specialisten, maar dit bezoek heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd. De projectleider in Vries schotelde ons een gedegen plan van aanpak voor. Het zou ook voor De Swaneburg een goedkoper alternatief zijn. Dit signaal hebben we afgegeven aan verantwoordelijk wethouder Joop Brink.

 

Ondanks een positief advies van Syntraal blijft er bij de fractie van BBC2014 niettemin de nodige twijfel bestaan. Twijfel die vooral is ingegeven door de steekhoudende rapportage vanuit Vries. Voor alle duidelijkheid: BBC2014 heeft geen twijfel over het gevoerde proces dat de wethouder heeft doorlopen, maar wel over de gekozen oplossing. De gemeente Tynaarlo kiest voor een goedkopere en minstens zo duurzame oplossing. Dat is de reden dat de twijfel blijft.

 

Overigens heeft het haalbaarheidsonderzoek 8.000 euro gekost. Gezien de invloed die het onderzoek van Syntraal op de uiteindelijke waarde van het project heeft, is dat een relatief klein bedrag. Bovendien kunnen de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de ervaring welke in Vries opgedaan is, ook gebruikt worden bij het verduurzamen van de drie buitenbaden. De fractie van BBC2014 zal plannen om ook deze baden gasloos te maken van harte ondersteunen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.