Spoorwegovergang

BBC2014 wil zo snel mogelijk van onbeveiligde spooroverwegen af

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) heeft met instemming gereageerd op de beslissing van ProRail om drie onbewaakte spooroverwegen in de gemeente Coevorden veiliger te maken of zelfs te verwijderen. De spoorwegbeheerder heeft daarover met de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden afspraken gemaakt. Het gaat om de overwegen aan de Spoorbaan in Holsloot, De Loo in Dalen en Hulteweg in Coevorden.

BBC2014 wil liefst zo snel mogelijk van de drie onbeveiligde overwegen af zijn. De grootste fractie in de gemeenteraad van Coevorden is dan ook blij dat ProRail nu haast maakt met de ambities. “Voor ons is het belangrijk dat in goede samenwerking met aanwonenden, de gemeente en provincie een oplossing is gevonden die voor iedereen acceptabel is. Het opheffen van niet actief beveiligde spoorwegovergangen (NABO) is heel goed nieuws”, zegt een woordvoerder van de partij.

De overwegen liggen op baanvakken waar voorheen minder frequent met treinen werd gereden en waar relatief weinig wegverkeer was. Dit is tegenwoordig niet meer zo. Treinen rijden vaker, op hogere snelheid, en zijn stiller geworden. Verder is ook het verkeer op de weg toegenomen. Omdat er ook nog maar zo weinig onbeveiligde overwegen in onze regio te vinden zijn, is niet iedere verkeersdeelnemer hiermee bekend. Dat maakt deze soort overwegen volgens BBC2014 bij uitstek levensgevaarlijk.

Spooroverweg Spoorbaan in Holsloot
Voor het afsluiten van de spooroverweg in Holsloot zijn de voorbereidingen gestart. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er aan de noordzijde van de spoorlijn een nieuwe uitweg richting Schimmelarij gemaakt. In oostelijke richting wordt er een (fiets)pad aangelegd. Gemeente, provincie en ProRail dragen samen de kosten.

Spooroverweg De Loo in Dalen en Hulteweg in Coevorden
De spooroverweg aan de Looweg in Dalen is een particuliere overweg. ProRail onderzoekt hoe deze overweg veiliger gemaakt kan worden. Op dit moment lopen gesprekken met verschillende rechthebbenden om tot een akkoord te komen. Het doel is om uiterlijk 2023 de spooroverweg in Dalen aan te pakken. De kosten hiervoor worden betaald door ProRail. De spooroverweg aan de Hulteweg is inmiddels afgesloten met een hek. Alleen de beheerder van de daar liggende gronden heeft toegang.

Landelijk
Het veiliger maken van spooroverwegen is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail. Deze twee partijen zijn bezig om in heel Nederland spooroverwegen veiliger te maken of op te heffen. ProRail heeft samen met de gemeente Coevorden gekeken welke niet actief beveiligde spoorwegovergangen (NABO) aangepakt konden worden. Zo werken beide partijen aan meer veiligheid in de regio.  BBC2014 juicht deze ontwikkelingen van harte toe.

Foto : DvhN

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.