BBC2014: “Spuitarme zones bollenteelt van 20 meter bebouwing

Spuitvrije zones tussen bollenvelden en woon- en verblijfsruimten moeten in de gemeente Coevorden nog voor het eind van dit jaar uitgebreid worden naar 20 meter in plaats van de huidige 5 meter. Op deze wijze kan de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen rondom bollenvelden naar beneden worden gebracht. 

Evaluatie
Dat is de strekking van de door BBC2014 ingediende motie, die afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente Coevorden mede dankzij steun van PvdA en PAC werd aangenomen. De Insteek van de motie is een evaluatie van het inmiddels vijf jaar oude convenant waarbij het gesprek vooral moet gaan over een ruimere spuitvrije zone.

Groenere bollenteelt
Stap voor stap naar een groenere bollenteelt. Dat was volgens raadslid Ton Soppe van BBC2014 een van de uitgangspunten van het convenant dat op 29 maart 2016 door de gemeente Coevorden, de Koninklijke Algemene Vereniging van Bloembollencultuur (KAVB), LTO Noord en de bollentelers werd ondertekend.

Aanpassingen
Een convenant met een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd. Twee jaar na ondertekening van dit convenant in 2016 zou volgens Soppe, die ook voorzitter is van de raadswerkgroep duurzaamheid, worden bezien of aanpassing noodzakelijk is. Daar is het echter vooralsnog bij gebleven. “We zijn inmiddels vijf jaar verder en onze fractie vraagt zich af of er stappen zijn gemaakt in de vergroening van de bollenteelt.”

Geëxperimenteerd  
Ton Soppe refereerde in zijn betoog aan de gemeente Westerveld, daar vinden al langer proeven plaats met het verduurzamen van de bollenteelt. “Zo wordt geëxperimenteerd met een strokenteelt, meer natuurlijke plaagbestrijding en natuurranden om de percelen. Ook wordt gekeken naar het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen die minder milieubelastend zijn. Het advies van de Gezondheidsraad aan de bollentelers is om het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken.”

Schadelijk voor gezondheid en biodiversiteit
Ton Soppe noemt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet alleen schadelijk voor de biodiversiteit, maar zorgt het vooral ook voor onrust onder bewoners. “Hoe dichterbij een veld, hoe hoger de concentratie. Het is dan ook goed om na te denken over een verdere verbreding van een zone tussen de bollen en woningen waar niet gespoten mag worden. Op deze wijze kan de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen rondom bollenvelden naar beneden worden gebracht.”

Foto: Rechten RTV Drenthe / Tiny Ruiter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.