BBC2014 uiterst content met sluitende begroting voor gemeente Coevorden

Het college van de gemeente Coevorden presenteert een sluitende begroting voor Dit dankzij de ruimte die er in de afgelopen jaren was en de gezonde financiële positie. Plannen en ambities blijven overeind en ook de jaarlijkse 2 miljoen wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

Voor de zomer leek Coevorden af te stevenen op een tekort van 1,6 miljoen richting 2024. Het college keek daarom zeer kritisch naar budgetten en maakte samen keuzes. In de financieel goede jaren is ruim begroot. Deze ruimte wordt nu kleiner. Coevorden neemt de tijd om investeringen te doen die zich op langere termijn uitbetalen. Het effect van Corona is nog onduidelijk.

Tevreden

Wethouder financiën Steven Stegen is trots op deze sluitende begroting. ‘Het is fijn dat dit college in de afgelopen jaren een stevige financiële basis heeft opgebouwd. We kunnen nu met aanpassingen in een aantal budgetten nog steeds een sluitende begroting presenteren’. Ook is Stegen er tevreden over dat bijvoorbeeld het OZB-tarief voor huiseigenaren niet verhoogd hoeft te worden. ‘Voor inwoners met een eigen huis blijft het tarief gelijk. Alleen voor ‘niet-woningen’ zoals bijvoorbeeld bedrijven of zorginstellingen, stijgt het tarief licht’.

Ruimte om te doen

Plannen en ambities blijven overeind. Het college trekt geld uit voor het zijn van Culturele gemeente van Drenthe en de viering van 350 jaar ontzet en voor toch nog een viering van 75 jaar Vrijheid. Ook voor een groot aantal fietspaden is geld gereserveerd. Er komt een nieuw fietspad bij de Geeserstroom, een aantal schoolroutes wordt aangepakt en verouderde asfalt-fietspaden worden vervangen door nieuwe betonpaden. Verder blijft het herstructureringsfonds in stand en wordt er in het programma ‘Vitale Vakantieparken’ gewerkt aan de recreatieparken in de gemeente.

Schoolgebouwen en schoolzwemmen

In de komende jaren wil het college investeren in de schoolgebouwen in Dalen en Schoonoord. Met scholengemeenschap De Nieuwe Veste worden plannen gemaakt voor verbouw en/of nieuwbouw. Het schoolzwemmen in de gemeente komt terug. Er is geld gereserveerd om basisschoolklassen vanaf groep 5 de kans te geven een ‘natte gymles’ te volgen.

Voorkomen

Blijvend investeren in het voorkomen van problemen. Generatie-armoede is één van de belangrijke punten van aandacht. Voorkomen blijft het uitgangspunt als het gaat om de inzet van zorg en bijstand. Hierdoor moeten de kosten dalen. Dat is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Stapsgewijs en zorgvuldig kijken naar hoe de ondersteuning met minder geld toch zo goed mogelijk geregeld kan worden.

 

Samenwerking

Voor wethouder Stegen is de samenwerking met anderen heel belangrijk. ‘Ik wil erg graag met inwoners in gesprek over hun ideeën en visie op de toekomst van hun dorp of wijk.’ Het college vindt de samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten om ons heen van groot belang. Stegen: ‘Met z’n allen moeten we er voor zorgen dat onze dorpen en de stad aantrekkelijk zijn en fijn zijn om te wonen, te werken of te recreëren. Nu en in de toekomst. Daar staan we als college voor.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.