Voorlichting en duidelijke communicatie voor betere afvalscheiding ; geduld BBC2014 is op

Het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2021 wordt in de gemeente Coevorden verhoogd met 6,7%; deze stijging is fors en wederom zullen de inwoners het in de portemonnee gaan voelen.

Nog niet overal in de gemeente Coevorden wordt afval goed gescheiden. Voorlichting en duidelijke communicatie richting de  inwoners moet er volgens BBC2014 voor zorgen dat het juiste afval in de Plastic, Metaal en Drankkartons(PMD)-container terecht komt, teneinde eventuele boetes en verdere tariefsverhogingen te voorkomen. Een vracht PMD waar te veel ander afval tussen zit, wordt afgekeurd. Een kostbaar klusje en slecht voor het milieu. “Deze vervuilde vracht wordt verbrand als restafval en kan niet meer gerecycled worden.”

“Inwoners weten niet goed wat je allemaal in die container mag gooien”, zegt raadslid Erik Holties van BBC2014. “Daar gaat het dan ook vaak mis.” De cijfers spreken boekdelen: ruim 35% van de ingezamelde PMD in onze gemeente wordt afgekeurd. “Al jaren roepen wij de portefeuillehouder op om een voorlichtingscampagne op te starten. Deze moet inwoners er nogmaals op wijzen dat hergebruik van grondstoffen uitermate belangrijk is en het dus zaak is om hun afval beter te scheiden. Telkens als onze fractie hieraan appelleerde – kregen we steevast als antwoord dat er binnenkort een provinciale campagne opgestart zou worden, waarop onze gemeente kan meeliften.

BBC2014 wil dat de gemeente een eigen campagne opstart. “Alvorens na te denken over een Diftar-systeem, willen we eerst de effecten van het huidige systeem afwachten. Dat er geen informatie bekend zou zijn bij Area over waar met name de pijnpunten liggen in onze gemeente – noem het postcode of woonwijk gerelateerd – is onjuist. Er kan wel degelijk een extra focus gelegd worden op deze gebied.” BBC2014 wil de beschikbare data van AREA benutten waaruit afgeleid kan worden, tot op woonwijk nauwkeurig, in welke wijken structureel slecht gescheiden wordt.”

Haast is daarbij geboden, zodat er in 2021 geen boetes door AREA zullen worden opgelegd en inwoners bewust worden van de noodzaak van afvalscheiding. Als het aan BBC2014 ligt moet er een flinke inhaalslag worden gemaakt. Zo liet Erik Holties tijdens de behandeling van de begroting 2021 weten. De partij wil naar maximaal 100 kilo restafval per huishouden, maar zover is het nog niet.

PMD, ja of nee?

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken zijn waardevol. Hoe beter inwoners het afval scheiden, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Maak ze leeg, haal ze los, druk ze plat. Dan zijn ze recycleklaar.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over waar welk afval thuis hoort. Klik HIER voor een overzicht van het afval dat thuishoort in het PMD.

 

Hoe is de werkwijze in andere gemeenten? 

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afval. De ene gemeente controleert meer dan de ander. Zo heeft Tilburg zelfs afvalcontroleurs. Die speuren in de containers of het afval goed gescheiden is. Na twee waarschuwingen krijg je bij de derde fout een boete van 90 euro.

Ook in het Gelderse Beuningen werken afvalcoaches die het afval controleren. Deze coaches zijn er in meer gemeenten, maar die mogen niet in containers kijken.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.