Nieuws uit de fractie BBC2014 – februari/maart

Foto: Area Reiniging

“De Swaneburg”

Nadat het voorstel voor het gasloos maken van zwembad De Swaneburg op verzoek van BBC2014 en met steun van de VVD van de raadsagenda op 29 januari was gehaald, is in de daaropvolgende commissievergadering van 12 februari besproken hoe het verder moet met de behandeling.

Een meerderheid van BBC2014, VVD en CDA drong daarin met succes aan op een breder haalbaarheidsonderzoek voordat er geld komt voor het gasloos maken van het overdekte zwembad in Coevorden.

Na overleg met alle partijen en wethouder Joop Brink is afgesproken dat er twee gerenommeerde bedrijven op het gebied van duurzaamheid, uitgenodigd zullen worden om een offerte uit te brengen om de haalbaarheid te onderzoeken. Deze second opinion gaat over de technische en financiële haalbaarheid van het project. Verwacht wordt dat er eind deze maand duidelijkheid komt aan welk bedrijf de opdracht wordt gegund en hoeveel tijd het onderzoek in beslag zal nemen. 

Drie buitenbaden

Inmiddels zijn ook de drie buitenbaden (Zweeloo, Noord-Sleen en Zwinderen) met elkaar in overleg om gezamenlijk op te trekken om nieuwe duurzaamheidsplannen te realiseren.

Afvalstoffenverordening

In de commissievergadering van 5 maart jl. werd er gesproken over de afvalstoffenverordening. Het ophalen van huisvuil wordt met ingang van 1 april a.s. gewijzigd: de container met grijs afval zal 1x per maand worden geleegd en de PMD container 1x per twee weken.

De wijziging van deze verordening was overigens al vastgesteld in de begrotingsvergadering in het najaar van 2018. De fractie van BBC2014 heeft toen ook aangedrongen op de invoering van een pasjesregeling voor het brengen van afval naar de milieustraten. Deze wordt vanaf 1 april a.s. van kracht. In de praktijk is namelijk gebleken dat veel inwoners van buurgemeenten hun afval in onze gemeente aanbieden. Volgens BBC2014 was er sprake van omvangrijk afvaltoerisme.

Door enkele fracties werd nog opgemerkt dat gezinnen met luiers en incontinentiemateriaal problemen zouden kunnen krijgen met de hoeveelheid afval wanneer de grijze container slechts 1x per maand geleegd wordt. De gemeente houdt hierover de vinger aan de pols.

Bij vrijwel alle fracties was er overigens ontevredenheid over het tijdstip waarop dit besluit kenbaar is gemaakt. Nog voor het voorstel in de commissievergadering behandeld kon worden, werd het al via de media met de inwoners gedeeld.

Gemeenteraad 19 maart

In de raadsvergadering van 19 maart werden de agendastukken, die op de laatste commissievergadering behandeld waren, met een hamerslag vastgesteld. Er werden op deze vergadering wel twee moties vreemd aan de orde van de dag (niet geagendeerd) behandeld.

Motie (wens)ballonnen

De gemeente Coevorden gaat het oplaten van (wens)ballonnen ontmoedigen. De raad steunde unaniem een motie die was ingediend door PAC en mede ondertekend door D66, CDA en PPC. Alle partijen willen dat er geen ballonnen meer worden opgelaten bij festiviteiten die mede zijn georganiseerd door de gemeente. Bij andere evenementen moet de gemeente een ontmoedigingsbeleid voeren.

Het oplaten van ballonnen is volgens de partijen schadelijk voor het milieu – in de vorm van zwerfafval – en vormt een gevaar voor dieren. Wensballonnen – met brandende lichtjes – kunnen bovendien brandgevaar opleveren.

BBC2014 is op zich voorstander van elke bijdrage om zwerfafval te minderen, maar fractievoorzitter Ferry Booij noemde tijdens de raadsvergadering het Nederlands aandeel ‘peanuts’ in vergelijking met landen als India.

Motie paasvuren

Op initiatief van het CDA, mede ondertekend door BBC2014 en de VVD, werd er een motie ingediend om een evenredige verdeling van takken ten behoeve van paasvuren te bewerkstelligen.

Hiermee komt de raad de fanatieke bouwers van paasvuren tegemoet door weer meer takken beschikbaar te stellen. Die klaagden over een gebrek aan snoeihout van de gemeente.

Er zijn minder takken voor paasvuren beschikbaar omdat snoeihout de laatste jaren wordt versnipperd. Dat scheelt Coevorden transport en bovendien levert het brandstof op.

BBC2014 kwalificeert paasvuren als een mooie volkstraditie. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er aan het voortbestaan van deze mooie oude Drentse traditie een einde komt’, aldus Ferry Booij.

Inwoners dragen nog steeds zorg voor het inzamelen van zoveel mogelijk takken om een mooie paasbult te kunnen realiseren. De gemeente moet hierin volgens BBC2014 blijvend faciliteren én dat geldt uiteraard voor paasvuren in de gehele gemeente. Recentelijk kwam naar buiten dat de gemeente in het noordelijk deel hier niet meer aan meewerkt. Terwijl dat in overige delen van de gemeente wel het geval is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.