HDF Coevorden

Geduld BBC2014 in kwestie ‘houtstof’ HDF raakt op: ”We zijn al bijna anderhalf jaar verder”

BBC2014 wil nog voor de zomer een definitieve oplossing voor de problematiek rond houtstof van de HDF in Coevorden. “Ons geduld raakt echt op. Niet alleen de omwonenden maken  zich grote zorgen, maar ook bij onze fractie heerst ongerustheid over de gezondheidsrisico’s”, zegt Ton Soppe.

Onderzoek schadelijke houtstof
Herhaaldelijk heeft het raadslid van BBC2014 – anderhalf jaar lang – schriftelijk en mondeling aangedrongen op een vlotte behandeling van deze kwestie. “Het onderzoek naar de schadelijke houtstof gaat wat ons betreft veel te traag. Afgelopen dinsdag hebben we tijdens de commissievergadering dan ook nogmaals aangedrongen op meer tempo en ook openheid van zaken.”

Vrees
In april 2018 vestigde het bedrijf Houtdrogerij Friesland/ HDF Recycling zich op het industrieterrein Leeuwerikkenveld aan de Marconiweg. Vrijwel direct klaagden bewoners van het buurtje achter het politiebureau over overlast. Het bedrijf vermaalt grote hoeveelheden hout via shredders tot pulp. Er is vrees dat daar ook hardhout tussen zit met daarin kankerverwekkende stoffen.

College en RUD
Ton Soppe werd in oktober 2018 – tijdens de wijk- en dorpenronde – voor het eerst met de stofoverlast geconfronteerd. “Gezien de ernst van de situatie had ik stellig de indruk dat dit snel opgelost zou worden. Er werd immers een signaal afgegeven aan het college en ook de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) was inmiddels al ingeschakeld. De RUD is een organisatie die verantwoordelijk is voor een veilige en schone leefomgeving.”

Verbazing
Toen Soppe een jaar later opnieuw bij de wijk- en dorpenronde aanwezig was, kwam tot zijn verbazing hetzelfde verhaal door de aanwonenden nogmaals ter sprake. “Er bleekt toen totaal geen voortgang in de zaak te zitten. Ik heb toen zelf poolshoogte genomen en een bezoek aan de omwonenden gebracht. Al snel bleek mijn gevoel van ongerustheid bevestigd en de klachten van de bewoners zijn absoluut gegrond.. Duimendik stof op ramen en kozijnen. Niet alleen het leefgenot wordt danig aangetast, maar wat doet deze houtstof met de gezondheid?”, vraagt Soppe zich af.

Opnieuw aan de bel getrokken
Ook 15 mei 2020 kopte het Dagblad van het Noorden “Coevorden belooft houtstof in woonbuurt nu toch echt aan te pakken”, maar het bleef bij woorden. De kwestie sleept inmiddels voort en er is volgens Soppe nog steeds geen uitzicht wanneer de problemen daadwerkelijk zijn opgelost. “Tijdens de commissievergadering van 2 februari j.l heb ik namens onze fractie dan ook opnieuw aan de bel getrokken en een aantal vragen gesteld. Met name de vraag of de gemeente wel een vrijstellingsprocedure heeft gevolgd om het  bedrijf van een 4.2 naar 4.1 te categoriseren is van belang. “4.1 bedrijven mogen zich daar vestigen, maar 4.2 bedrijven niet.”

Portefeuillehouder Bert Bouwmeester heeft toegezegd dat de raad zo spoedig mogelijk inzage krijgt in de benodigde stukken. Ook de uitkomst van de 2e meting van de RUD, waarbij bewezen moet worden of de overlast inderdaad van HDF afkomstig is, zal binnenkort met de raad gedeeld worden.

Onderstaand nog een beantwoording van het college uit eerder door BBC2014 schriftelijk gestelde vragen.
Wat is het plan van aanpak van de gemeente Coevorden om de overlast te stoppen?
“De gemeente zal strak de regie blijven houden op de handhaving van geconstateerde overtredingen. Hierbij worden alle mogelijke handhavingsmiddelen overwogen. Ook wordt er zo veel als mogelijk is gezamenlijk opgetrokken met andere overheidsdiensten die hierbij een rol kunnen spelen. De huidige en toekomstige activiteiten worden door de gemeente en RUD blijvend geïnventariseerd en getoetst aan geldende wet- en regelgeving. Hierbij wordt steeds gekeken of de activiteiten nog mogelijk zijn binnen onder andere het geldende bestemmingsplan en milieuregelgeving. In het tweede kwartaal van 2021 zal uw raad nader worden geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom HDF”, aldus het college.

BBC2014 wil in ieder geval dat er voor de zomer een oplossing komt. “De aanwonenden hebben daar recht op. De onzekerheid knaagt en de overlast heeft veel te lang geduurd.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.