Een dikke pluim voor de 3J’s van Coevorden (Bron: Dagblad van het Noorden)

Ga zo door. Het is zo’n gevleugelde kreet van de meester of juf op je rapport, waar je als kind oprecht blij mee was. Het college van Coevorden hoopt er ook op, op een ‘ga zo door’ van de kiezers.

Het klikt tussen de drie wethouders en dat steken ze niet onder stoelen of banken. De 3 J’s, zoals ze op het gemeentehuis worden genoemd, naar de gelijknamige band. Jeroen Huizing (CDA), Joop Brink (PvdA) en Jan Zwiers (BBC 2014).

De verkiezingsuitslag vier jaar geleden was verre van standaard. Vanuit het niets werd nieuwkomer BBC 2014 – voluit Belangen Buitengebied Coevorden geheten – de grootste partij. En dat ‘verre van standaard’ is eigenlijk de hele bestuursperiode kenmerkend gebleven voor het college dat uit deze overwinning voortkwam.

Geen bruidsschat
Het trio had geen gemakkelijke start. Van een bruidsschat was geen sprake. In tegendeel. Terwijl BBC 2014 was opgericht om meer te doen voor de buitengebieden, bleek daar amper geld voor. Fikse bezuinigingen waren nodig om de financiële malaise waarin de gemeente verkeerde het hoofd te bieden. Er werd gekort op zaken als het onderhoud van wegen en groen en op cultuur. Rigoureus werden alle vaste ‘kleine subsidies’, tot een maximum van 5000 euro, afgeschaft. De telefoon stond roodgloeiend, maar het gemeentebestuur hield de poot stijf. Nou ja, een paar uitzonderingen werden er dan toch gemaakt, zoals voor het Zuidenveld en de Fiets4Daagse.

Zoals ook in een goed huwelijk geldt: het is zaak het over de basis eens te zijn. Over geld zijn de heren dat in ieder geval. Met als resultaat dat de algemene reserve van Coevorden is gestegen
van zo’n twee ton, waarmee zij bijna onder curatele kwam van de provincie, naar zo’n 29 miljoen euro. De leningenportefeuille is bovendien geslonken van 106 naar 76 miljoen euro. Het hielp dat het college de wind mee had, met het einde van de financiële crisis en hogere bijdragen vanuit het rijk.

Burgemeester en wethouders hebben meer gedaan dan korten. Tegelijk met de bezuinigingen gaven zij de dorpen en wijken meer verantwoordelijkheid. Ze gingen op pad, zoek naar de kracht van de samenleving, en voerden gesprekken bij mensen thuis. Pragmatisch ingestelde mannen, op zoek naar oplossingen en maatwerk. Als ze geen geld konden bieden, dan konden ze op zijn minst op andere vlakken helpen, zo was het idee. Met advies bijvoorbeeld en met het bij elkaar brengen van partijen, onder meer in de zorg. Coevorden Verbindt, zoals het bestuursprogramma heet.

Onbenut geld
Om initiatieven vanuit de samenleving te belonen, kwamen er een stimuleringsfonds en dorpsbudgetten. Een succes, al pakte het niet overal uit zoals van tevoren gedacht. Het stimuleringsfonds bleek te beperkt met haar beloning van losse projecten, waardoor later besloten werd ook geld vrij te maken voor meerjarige plannen. Ook heeft het college er niet iedereen mee kunnen bereiken. Vooral de wijken in de stad Coevorden bleken minder ijverig, of minder in staat, in het zelf de regie nemen. Uiteindelijk is er zelfs geld op de plank blijven liggen, onbenut.

Onvrede is er ook, onder een deel van de inwoners. Want zij hebben offers moeten brengen, al heeft het gemeentebestuur de rigoureuze bezuinigingen -onder meer op zwembaden, bibliotheken, het groen en de wegen- later weer verzacht. Mede dankzij het voorwerk van het vorige bestuur heeft het college ook stappen kunnen maken met de verdere ontwikkeling van het stadshart. Zo ligt er een concreet plan voor het stationsgebied en loodste het college recentelijk de centrumvisie door de raad.

Ga zo door? Ja, mits het college de ogen open houdt voor wat er is blijven liggen. Aandacht voor de wijken van Coevorden bijvoorbeeld, want ook daar moet een partij die Belangen Buitengebied heet mee aan de slag. Mochten de 3 J’s na de verkiezingen niet meer de gelegenheid krijgen het zelf te doen, dan laten ze in ieder geval een mooie bruidsschat achter. Een prima basis voor de toekomst.

Het college van Coevorden krijgt een: 8

Bron: Dagblad van het Noorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.