Nieuw coalitieakkoord : ‘Kracht, energie en trots in de gemeente Coevorden’

De coalitie in Coevorden bestaat in de komende bestuursperiode opnieuw uit de partijen BBC2014, CDA en PvdA. Nadat BBC2014 eerder al had aangegeven met dezelfde partijen verder te willen besturen, is nu ook het coalitieakkoord voor de periode 2018 tot 2022 gesloten. Daarin staan kracht, energie en trots centraal. De samenstelling van het college verandert niet, deze bestaat ook de komende jaren uit burgemeester Bert Bouwmeester, wethouder Jan Zwiers (BBC 2014), wethouder Jeroen Huizing (CDA) en wethouder Joop Brink (PvdA).

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord voor de periode tot 2022 staan kracht, energie en trots centraal, net als de verbindende manier van besturen waarmee in 2014 is gestart. Dat betekent dat de samenwerking met inwoners op alle vlakken een belangrijk uitgangspunt blijft, net als nieuwe manieren van besturen en besluiten. Het akkoord beschrijft de hoofdlijnen voor de komende jaren. In een nog te maken bestuursprogramma worden de punten verder ingevuld. Een belangrijke thema voor de komende jaren is de aantrekkelijkheid van de gemeente en de regio voor bedrijven en voor mensen die een plek zoeken om te werken en te wonen. Dat vraag inzet op alle vlakken: samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, een goed vestigingsklimaat, een prettige leefomgeving, goede en bereikbare voorzieningen en aandacht voor zorg en ondersteuning.

Onderhandelingen

De wethouders worden geïnstalleerd in een extra raadsvergadering vanavond, 10 april 2018, een kleine drie weken na de verkiezingen van 21 maart. Na een eerste ronde gesprekken met alle partijen werd duidelijk dat BBC2014, die hier als grootste partij het voortouw in nam, opnieuw in gesprek wilde met de partijen CDA en PvdA om te komen tot een nieuw college. Wethouder Jan Zwiers: “We hebben goede gesprekken gehad en zitten met deze partijen nog steeds op één lijn. Voor de komende jaren delen we veel dezelfde ambities en doelen, dus ik heb er vertrouwen in dat we dit coalitieakkoord kunnen uitwerken tot een mooi en ambitieus bestuursprogramma. De vlotte en heel soepel verlopen onderhandelingen zijn wat mij betreft een voorbode voor opnieuw een mooie samenwerking. Ik ben er trots op dat we binnen drie weken na de verkiezingen de installatie van de wethouders op de agenda van de raad hebben staan, we hebben zin om door te gaan!”

Raadsakkoord

De onderhandelingen begonnen na de verkiezingen met gesprekken met alle partijen. Die sloten samen een raadsakkoord, wat voor het eerst is in Coevorden. Met het CDA en de PvdA onderhandelde BBC2014 vervolgens verder over de coalitie. In het raadsakkoord staan drie thema’s die door de coalitie buiten het coalitieakkoord zijn gehouden, omdat de raad hier gezamenlijk mee aan de slag gaat. Het gaat om de thema’s Duurzaamheid, Lokale zeggenschap en betrokkenheid en Bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van het nieuwe college wordt vastgesteld in eerste bestuurlijke overleg na de installatie van de wethouders

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.