Gerjo Stegeman: ‘School is motor lokale samenleving’

De BWB-school in Dalen, de Stidalschool in Dalerveen en de Markeschool in Wachtum hebben sinds dit schooljaar een nieuwe directeur: Gerjo Stegeman.

De 43-jarige Stegeman hecht veel waarde aan het behoud van scholen in kleine dorpen. ‘De school is de motor van de lokale samenleving en is heel belangrijk voor de leefbaarheid.’ Hij zoekt graag de verbinding met dorpsactiviteiten en ziet een enorme betrokkenheid. ‘Het spreekt mij enorm aan dat het dorp zo achter de school staat. Ik sluit graag aan bij buitenschoolse activiteiten en sta er dus voor open om kinderen enthousiast te maken voor activiteiten in het dorp.’

Stegeman is geboren in Dedemsvaart en dat is nu weer zijn woonplaats. Toen hij dertien was, verhuisde het gezin naar Hoogeveen. Na het voortgezet onderwijs rondde Stegeman in 1997 de pabo af. ‘Op de lagere school had ik een zeer inspirerende leerkracht en daardoor wist ik al vroeg wat ik wilde worden.’

Na de pabo werkte Stegeman twee jaar in Linschoten in de provincie Utrecht. Toen kwam er een plek vrij op basisschool De Eiber in Dedemsvaart en Stegeman ging er aan de slag. ‘Ik ben er zo’n zeventien jaar werkzaam geweest, waarvan de laatste zeven of acht jaar als directeur. Bovendien was ik de laatste vier jaar ook directeur van basisschool De Zwarm in Geesbrug.’

Uitdaging
Hij was zo langzamerhand toe aan een nieuwe uitdaging en vond die in Dalen en omstreken. ‘Er kwam een vacature vrij en de scholen spraken mij zeer aan.’ De sollicitatieprocedure verliep goed en zo is Stegeman sinds dit schooljaar aan de slag in zijn nieuwe werkgebied. ‘We delen’, aldus Stegeman, ‘veel kennis binnen onderwijsstichting Arcade, zodat de BWB-school mij niet geheel onbekend was.’

Diverse ontwikkelingen
Op de scholen zijn diverse ontwikkelingen gaande. ‘Op de Stidalschool wordt onderwijs op maat ingevoerd, er is een werkplein gerealiseerd en er wordt gewerkt aan anderstalig onderwijs. Op zowel die school als op de BWB-school wordt het continurooster ingevoerd. Dat betekent dat de lessen op de BWB-school alle vijf schooldagen plaatsvinden van 8.30 tot 14.00 uur, dus ook op de woensdagmiddag.

Op de Stidalschool zijn de lestijden 8.30 tot 14.30 uur, terwijl deze kinderen wel de gehele woensdagmiddag vrij zijn. De kinderen hebben minder wisselingen en de tijd tijdens het overblijven kan effectiever worden benut’, stelt Stegeman. Een andere ontwikkeling is, dat alle kinderen op de scholen van Arcade een Chromebook krijgen, dat zij op school kunnen gebruiken.

Verder ziet hij het als zijn taak om de leerkrachten te beschermen tegen te hoge werkdruk, een onderwerp dat momenteel veel in het nieuws is.

Bron: Coevorden HuisAanHuis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.