De Nieuwe Veste Coevorden

BBC2014 wil alle opties De Nieuwe Veste openhouden

De nieuwbouw van De Nieuwe Veste in Coevorden is nog geen uitgemaakte zaak. Voor de fractie van BBC2014 is een ingrijpende renovatie van de scholengemeenschap aan de Van Heeckerenlaan – in plaats van nieuwbouw – nog steeds een serieuze optie.

Woordvoerder Henk Mulder van BBC2014 was er dinsdagavond tijdens de raadsvergadering dan ook duidelijk over. Zijn partij zal niet bij het kruisje tekenen, want daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden en financiële risico’s. “We willen alle opties openhouden.”

Grote financiële gevolgen
Het Coevorder college en het schoolbestuur zelf stuurden aan op nieuwbouw bij het treinstation van Coevorden, op het verwaarloosde industrieterrein Holwert-Midden. Er zijn – zo bleek gisteravond – volgens alle raadsfracties op dit moment echter te veel onzekerheden om een besluit te nemen dat tientallen jaren lang grote financiële gevolgen heeft voor de gemeente Coevorden.

Verbouw als variantenkeuze volwaardig meenemen
Henk Mulder benadrukte in zijn betoog dan ook dat niet enkel en alleen de nieuwbouw van De Nieuwe Veste moet worden onderzocht, maar dat ook verbouw van de huidige locatie volwaardig meegenomen dient te worden in de variantenkeuze. “We willen voorkomen dat er later bij onverwachte problemen een discussie ontstaat over relevante scenario’s die nooit serieus zijn onderzocht. We praten over tientallen miljoenen gemeenschapsgeld. Dat is wel een gedegen onderzoek en afweging waard. Voor ons telt dan ook niet snelheid van besluitvorming, maar vooral een zorgvuldige procedure.” 

De Nieuwe Veste allesbehalve bouwval
Mulder was er verder klip en klaar over of de school het nog wel waard is om te verbouwen. “De Nieuwe Veste is verre van een bouwval. Afgelopen week werd er nota bene nog een ultramodern FabLab in gebruik genomen. Een schoolvoorbeeld van een praktische onderwijsvisie. ”

“Hoogwaardige renovatie geen afbreuk aan onderwijsomgeving”
BBC2014 wil de beslissing voor nieuwbouw of verregaande verbouwen af laten hangen van een gedegen vergelijking van alternatieven en kostencalculatie. “Een hoogwaardige renovatie kan tegen wellicht aanzienlijk lagere kosten een minstens zo prettige onderwijsomgeving opleveren als een nieuwe school. Er is daarom echt een integrale beoordeling nodig, waarin het huidige Nieuwe Veste deskundig – en onafhankelijk – wordt beoordeeld op alle relevante aspecten, zoals bouwkundige staat, duurzaamheid en  exploitatiekosten.”

Geen doorslaggevende politieke meningsverschillen
Dinsdagavond werd duidelijk dat er in de Coevorder raad geen doorslaggevende politieke meningsverschillen zijn. Alle partijen zijn terughoudend en beducht op de grote risico’s. Dankzij een raadsbreed gesteund amendement willen de fracties al deze onzekerheden in kaart brengen. Henk Mulder zegt daarover: “We hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor dit amendement en daarmee houden we als raad de regie stevig in handen.” Voor de komende periode is het volgens de fractiespecialist van BBC2014 uitermate belangrijk dat de raad aan de bal blijft wat betreft de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek. “Dat zal als onderbouwing moeten dienen waarom de scenario’s renovatie en nieuwbouw/renovatie vooralsnog zijn afgevallen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we alsnog een volledige uitwerking van bovengenoemd scenario afdwingen. We kunnen het dus nog inkleuren met hoe BBC2014 het graag wil,’ zei Mulder na afloop, die zich tevreden toonde met het bereikte resultaat.

Motie inzake monitoring Rekenkamer
Door BBC2014 werd dinsdagavond ook een motie ingediend inzake het verzoek aan de Rekenkamer om het gehele proces rond nieuwbouw en / of renovatie van De Nieuwe Veste te monitoren. Deze motie werd raadsbreed gesteund.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.