‘Weelderig Wachtum’: een dorp dat bepaald niet vergrijst

Met enige trots laat voorzitter Jaap Veen van Dorpsbelangen Wachtum weten dat Wachtum niet vergrijst. ‘Enkele jaren geleden behoorden 18 procent van de inwoners tot de 65-plussers, nu is dat 14 procent.’

Ideaalbeeld
In een onlangs gepresenteerde visie wordt een ideaalbeeld van Wachtum in 2025 geschetst. ‘In dat jaar zal een aantal leegstaande boerderijen verbouwd zijn tot meer appartementen onder één dak. Een deel wordt verhuurd als starterswoningen. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen in Wachtum kunnen blijven wonen, terwijl het een uitnodiging is voor anderen om naar Wachtum te verhuizen. Oudere inwoners die kleiner willen gaan wonen vinden hier ook onderdak. Daarnaast valt de kreet ‘Weelderig Wachtum’ op, waarnaar Dorpsbelangen wil streven.

Dorpen mogen niet op slot
Wethouder Jan Zwiers (BBC2014) prijst het bestuur voor hun plannen en de daaraan verbonden termijnen. Hij is van mening dat dorpen voldoende ruimte moet worden geboden om te bouwen en te vernieuwen. ‘Wanneer er niet meer gebouwd wordt in de dorpen zal op relatief korte termijn verpaupering op de loer liggen. Daarom moeten we niet alleen denken aan nieuwbouw, maar ook aan vervangende nieuwbouw, her-ontwikkeling van leegstaand agrarisch vastgoed en het bouwen binnen bestaande bebouwing. Er moet altijd ruimte blijven voor goede plannen. Onze dorpen mogen niet op slot gezet worden!’

De wethouder en lijsttrekker vanBBC2014 is ook een voorstander van splitsing van leegstaande boerderijen. ‘Leegstaande woonboerderijen moeten opgedeeld kunnen worden in meerdere wooneenheden. De oudste “nieuwbouw” in de dorpen is het meest risicovol en is op enig moment niet meer te renoveren. Deze woningen liggen vaak het dichtst bij de dorpskern en zijn soms beeldbepalend. De kwaliteit van ons buitengebied mag niet afnemen in de toekomst, maar zal juist aantrekkingskracht moeten hebben voor inwoners en toeristen.

Dat zijn thema’s die ook Wachtum duidelijk aanspreken. Onder het motto ‘Weelderig Wachtum’ wordt een rooskleurig beeld voor 2025 geschetst. ‘In 2025 is Wachtum een klein dorp met nog steeds een actief verenigingsleven. Prettig en veilig om te wonen. Zorg en welzijn zijn gewaarborgd door georganiseerde zorg voor elkaar. Jonge gezinnen dragen bij tot de instandhouding van de basisschool en het dorpshuis’, zegt voorzitter Jaap Veen.

Wensen
Een grote wens is een fietsvriendelijke en goed verlichte verbinding tussen Wachtum en Dalen en snelheidsremmende maatregelen bij de ingang van het dorp. ‘Weelderig Wachtum is een aantrekkelijk dorp voor de recreatieve fietser en wandelaar, picknicktafels nodigen uit om te genieten van het uitzicht en bloemenperken en kleurige bermen versterken het vriendelijke beeld’, is de welhaast romantische beschrijving in de dorpsvisie. De visie kwam tot stand na diverse (huiskamer)bijeenkomsten en een peiling onder inwoners. Dorpsbelangen pleit
voor een 30km zone bij de school en wil graag een fietspad tussen de Noordenveldseweg en Holsloot als ontbrekende schakel in het netwerk van fietspaden. Daarnaast is er behoefte aan woningbouw in het dorp.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.